Hooldustööde tingimused.Seadme hooldusest väljastamise aluseks on vastuvõtu akt või isikut tõendav dokument
TRUMAN OÜ poolt teostatud töödele antakse garantii, mille kehtivuse aeg on üks kuu alates hooldusest tulnud telefoni kättesaamise hetkest.
Garantii olemasolu tõendavaks dokumendiks on hooldustööde eest tasutud arve. Garantii kehtib ainult telefoni nõuetekohasel kasutamisest. TRUMAN oü ei vastuta telefoni mälus olevate andmete säilimise eest.
Vedeliku-, elektrilise-, niiskus- ja/või mehhaanilise kahjustusega seadet hooldatakse vaid tasulise tööna, kusjuures nimetatud kahjustuse korral võib: a) hoolduse käigus ilmneda, et Seade on kahjustunud sellisel määral, et seda ei ole võimalik hooldada.
A) hoolduse ajal Seade täielikult rikneda, mis teeb võimatuks selle endises seisus tagastamise kliendile.
B) peale hooldust ilmneda Seadmel uusi rikkeid, sest nimetatud kahjustuste tõttu ei ole võimalik üheselt tuvastada kui ulatuslikult on Seade kahjustunud. Truman oü ei anna garantiid sellise kahjustusega mobiiltelefonide hooldustöödele ega tagasta tehtud tööde eest võetud raha. TRUMAN OÜ ei rahulda kahjustuse kõrvaldamiseks tehtud töödele esitatud pretentsioone.
Tulenevalt hooldustööde eripärast ei vastuta Truman oü
a) kliendi andmete säilimise eest.
b) hoolduse käigus kuluobjektide (aku) normaalsest kulumisest tekkivate probleemide eest
c) paigaldatud ümbriste, kaitseklaaside ja kleebiste säilimise eest.
Klient on kohustatud Seadme ära viima kolme kuu jooksul hetkest, kui Kliendile teatati Seadme hooldustööde lõppemisest. Selle tähtaja ületamisel on Truman OÜ -l õigus seade realiseerida remondi ja/või laokulude katteks.
Registreerides seadme Truman OÜ hooldusesse, mõistab klient hoolduse tingimusi ja nõustub nendega.